POTRZEBUJESZ POMOCY?
ARD-POL logo

INSTALACJE GAZOWE​

Na instalacje gazowe składa się cały system przyłączy, rur, regulatorów ciśnienia, kotłów gazowych i innych urządzeń zasilanych gazem. Od tego, jak solidnie i precyzyjnie wykonany zostanie montaż wszystkich tych elementów, zależy bezpieczeństwo i efektywność systemu ogrzewania gazowego. Dlatego ważne jest, aby instalacja doprowadzająca gaz z zewnątrz obiektu, rozprowadzenie rur do poszczególnych urządzeń i odbiorników oraz instalacja pieca gazowego wykonane były przez doświadczonych profesjonalistów.

Instalacja gazowa do domu, mieszkania i firmy

Ogrzewanie gazowe jest efektywnym i ekologicznym źródłem ciepła, które z powodzeniem może służyć do ogrzewania mniejszych i większych obiektów. Świetnie sprawdza się zarówno przy tradycyjnych grzejnikach ściennych, jak i przy ogrzewaniu podłogowym.

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, przedsiębiorców i instytucji. Mając na uwadze specyfikę każdego obiektu dopasowujemy czas naszej pracy indywidualnie do każdego Klienta. Dbamy o utrzymanie czystości, zapewniamy pełen profesjonalizm oraz przystępne ceny.

Projektowanie instalacji gazowej

Aby móc przystąpić do montażu instalacji gazowej w obiekcie niezbędne jest uzyskanie pozytywnej decyzji właściwego starostwa powiatowego lub zawarcia instalacji w projekcie budowlanym realizowanej inwestycji. Projekt instalacji gazowej jest niezbędnym załącznikiem przy występowaniu zarówno o decyzję zezwalającą na montaż wewnętrznej instalacji, jak i o pozwolenie na budowę.

Projektowanie instalacji gazowej wymaga posiadania uprawnień projektowych. Specjaliści ARD-POL wykonają niezbędne szkice techniczne, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy instalacji i zabezpieczenia, zachowując wymagane przepisami prawa odpowiednie odległości od innych urządzeń i instalacji. Projekt instalacji gazowej przygotowujemy zawsze w uzgodnieniu z Klientem, biorąc pod uwagę umiejscowienie kotła gazowego i urządzeń zasilanych gazem.

Montaż instalacji gazowych

Złożony system, jakim jest instalacja gazowa, musi być nie tylko dobrze zaprojektowana, ale również szczelnie i solidnie wykonana. W celu dostarczenia gazu do wszystkich odbiorników bez zakłóceń i z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, niezbędne jest wykonanie instalacji przez doświadczony zespół, posiadający odpowiednią wiedzę i kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami. Specjaliści ARD-POL legitymują się niezbędnymi uprawnieniami do tworzenia, modernizacji i wykonywania prac na instalacjach gazowych.

Korzystając naszej oferty otrzymujesz:

• przejrzystą wycenę wstępną montażu instalacji gazowej,

• indywidualne uzgodnienie rozmieszczenia elementów instalacji oraz użytych materiałów,

• dostosowanie wykonywanych prac do twoich wymagań czasowych i organizacyjnych,

• najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa wykonywanych prac.

Montaż instalacji kończy się wykonaniem próby szczelności w obecności inwestora i (w przypadku nowych budynków) kierownika budowy, potwierdzonej sporządzeniem protokołu. Protokół jest dokumentem warunkującym uzyskanie przyłączenia instalacji wewnętrznej do zewnętrznej instalacji gazowej.

Koszt instalacji gazowej w domu w dużej mierze uzależniony jest od jego powierzchni oraz ceny kotła gazowego. Cena naszych usług zależna jest od stopnia skomplikowania prac oraz kosztów poniesionych na materiały niezbędne do zrealizowania projektu.

Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej

Najważniejszym aspektem bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowej jest zachowanie jej szczelności. Konieczność przeprowadzania okresowych prób w tym względzie jest jednak nie tylko kwestią zdrowego rozsądku, ale również prawnym obowiązkiem właściciela obiektu mieszkalnego lub przemysłowego o powierzchni powyżej 2000m2.

Przegląd instalacji gazowej to przede wszystkim próba szczelności instalacji gazowej na wszystkich połączeniach, począwszy od wejścia do budynku. Wykonywana jest dwukrotnie – przy otwartym i zamkniętym dopływie gazu . Wykwalifikowani, certyfikowani pracownicy ARD-POL dokładnie sprawdzą wszystkie elementy instalacji w Twoim obiekcie. Po przeprowadzonych próbach sporządzony zostanie profesjonalny protokół szczelności instalacji gazowej, zawierający datę przeprowadzenia przeglądu i ocenę działania instalacji gazowej. W przypadku wykrycia nieszczelności instalacji nasi fachowcy niezwłocznie przystąpią do jej naprawy.

Serwis instalacji gazowych

Montaż instalacji gazowej to tylko jedna z naszych specjalności. Nasz kompleksowe usługi obejmują również serwis elementów instalacji gazowej. W zakres przeglądów okresowych wykonywanych przez naszych specjalistów wchodzą :

• sprawdzenie szczelności instalacji,

• przegląd kotłów gazowych oraz

• konserwacja instalacji gazowych.

Przegląd kotłów gazowych

Okresowy przegląd pieca gazowego to nie tylko wymóg gwarancyjny, ale również zapewnienie bezpiecznej i efektywnej jego pracy przez długi czas. Podczas przeglądu specjalista ARD-POL dokona dokładnych oględzin pieca pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Przyjrzy się jego pracy. Profilaktycznie wykonane zostanie czyszczenie komory spalania, dzięki czemu ogrzewanie wody przez cały okres eksploatacji kotła będzie wydajne. Dodatkowo oczyszczone zostaną komora kontroli przepływu wody przez wymiennik główny oraz wymiennik wody użytkowej (w piecach dwufunkcyjnych). Dokładny serwis zakończony zostaje pomiarami:

• efektywności spalania pieca,

• szczelności instalacji doprowadzających i

• stężenia tlenku węgla.

Korzystając naszej oferty otrzymujesz:

• przejrzystą wycenę wstępną montażu instalacji gazowej,

• indywidualne uzgodnienie rozmieszczenia elementów instalacji oraz użytych materiałów,

• dostosowanie wykonywanych prac do twoich wymagań czasowych i organizacyjnych,

• najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa wykonywanych prac.

Montaż instalacji kończy się wykonaniem próby szczelności w obecności inwestora i (w przypadku nowych budynków) kierownika budowy, potwierdzonej sporządzeniem protokołu. Protokół jest dokumentem warunkującym uzyskanie przyłączenia instalacji wewnętrznej do zewnętrznej instalacji gazowej.

Koszt instalacji gazowej w domu w dużej mierze uzależniony jest od jego powierzchni oraz ceny kotła gazowego. Cena naszych usług zależna jest od stopnia skomplikowania prac oraz kosztów poniesionych na materiały niezbędne do zrealizowania projektu.

Naprawa instalacji gazowych

Nieprawidłowa praca pieca gazowego może objawiać się spadkiem jego wydajności grzewczej, niestandardowymi dźwiękami dobiegającymi z kotła podczas jego pracy, komunikatami o błędach lub nieprawidłowościach na wyświetlaczu urządzenia lub całkowitym zaprzestaniem grzania. W każdym z tych przypadków należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem, który dokona odpowiedniej diagnostyki, niezbędnej konserwacji i napraw.

Jeśli planujesz przyłączenie instalacji gazowej, zbliża się termin okresowego przeglądu Twojego kotła gazowego lub instalacji skontaktuj się z Nami. Gwarantujemy kompleksowe podejście do każdego problemu, pełen profesjonalizm w wykonywaniu usług oraz przystępne ceny.

REALIZACJE

ARD-POL pompy ciepła

LARUM IPSUM​

Lorem ipsum dolor sit amet

ARD-POL klimatyzacja

LARUM IPSUM​

Lorem ipsum dolor sit amet

ARD-POL klimatyzacja

LARUM IPSUM​

Lorem ipsum dolor sit amet

ARD-POL klimatyzacja

LARUM IPSUM​

Lorem ipsum dolor sit amet

ARD-POL pompy ciepła

LARUM IPSUM​

Lorem ipsum dolor sit amet

ARD-POL pompy ciepła

LARUM IPSUM​

Lorem ipsum dolor sit amet